La davallada en la difusió dels diaris impresos no s’atura. De juliol de 2017 a juny de 2018, a Catalunya, Illes Balears i País Valencià gairebé totes les capçaleres van perdre lectors respecte dels mateixos mesos de 2016-2017, segons les dades certificades d’OJD. Com és habitual, aquesta caiguda generalitzada varia segons el mitjà i la zona.

En el conjunt dels tres territoris, els únics diaris que van guanyar lectors van ser l’Ara –un remarcable 22,83%–, El Punt Avui i l’Ara Balears, mentre que La Razón es va mantenir gràcies a l’increment aconseguit al País Valencià.

De juliol de 2017 a juny de 2018, la difusió global als tres territoris va ser de 370.330 exemplars de mitjana diària, un 7,32% menys que els 399.592 del període 2016-2017. Per separat, a Catalunya el conjunt de diaris va registrar una difusió de 244.442 exemplars, una reducció del 6,77% respecte de l’exercici anterior; al País Valencià, amb 77.537 exemplars, la caiguda va ser del 9,38%, i a les Illes Balears, amb 48.351 exemplars, el retrocés es va quedar en un 6,71%.

Pel que fa a les capçaleres editades a Catalunya, Balears i País Valencià van assolir una difusió global de 314.961 exemplars de mitjana diària, el que representa una reculada del 6,98% respecte del 2016-2017. Per la seva part, els quatre grans diaris editats a Madrid van registrar en aquests tres territoris una difusió de 55.369 exemplars, una davallada del 9,23%.

Habitualment, com més gran és la proximitat dels mitjans, menor és la pèrdua de lectors. Això es compleix a Catalunya, on els diaris que s’hi editen van obtenir una difusió de 219.727 exemplars de mitjana diària durant el 2017-2018, un 6,28% menys que en la temporada anterior. Per la seva part, la difusió dels diaris editats a Madrid va ser de 24.657 exemplars, una caiguda del 10,90%.

Aquest comportament també s’observa a les Illes Balears, on els periòdics locals van sumar 41.053 exemplars de difusió, xifra que suposa un descens del 6,30%, i la premsa de Madrid va obtenir una difusió de 6.375 exemplars, un 9,66% menys.

En canvi, al País Valencià els diaris del territori van registrar 52.199 exemplars de difusió mitjana, una reculada del 9,59%, mentre que les capçaleres de Madrid, amb 24.337 exemplars, van patir una reducció menor, del 7,36%.

Rànquings

El rànquing de mitjans de juliol de 2017 a juny de 2018 per al conjunt dels tres territoris presenta alguna variació respecte al del mateix període de 2016-2017. El Punt Avui puja al tercer lloc en superar El País; l’Ara escala fins a la vuitena posició després de deixar enrere Las Provincias i Información, que intercanvien posicions; i a la cua l’Ara Balears supera La Mañana.

Com és habitual, la classificació de mitjans canvia força entre Catalunya, Illes Balears i País Valencià tant pel paper que hi juguen les publicacions locals com per la diferent incidència que hi tenen les capçaleres editades des de Madrid. En el que sí que coincideixen és en què les primeres posicions dels respectius rànquings les ocupen mitjans editats a la zona.

Per territori, la classificació de 2017-2018 no presenta grans novetats en comparació amb la de 2016-2017: a Catalunya, l’Ara supera El País; al País Valencià, Las Provincias pren el segon lloc a Información, i a les Illes Balears, l’Ara Balears avança El País.

Article publicat en el número d’hivern 2019 de la revista Comunicació 21.