«Equipaments 2030», equipaments municipals de futur

Equipaments integradors: l’escola bressol Casa del Molí, de l’Hospitalet de Llobregat, disposa d’aules multisensorials (foto: Diputació de Barcelona). La Diputació de Barcelona ajuda a transformar les instal·lacions i [...]