Decret sobre les emissions comunitàries: més val tard que no pas mai

Els mitjans de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre es caracteritzen per donar resposta a les necessitats socials, culturals i de comunicació específiques de determinades comunitats i grups socials [...]