La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, l’empresa gestora d’À Punt Mèdia, ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar el servei d’agència de publicitat que s’encarregui de la planificació, la gestió, i la compra de suports i espais per a campanyes de publicitat i accions especials de promoció.

La finalitat de la contractació és augmentar la notorietat de la marca i donar a conèixer els diferents continguts d’À Punt i promocionar-los més enllà de les finestres pròpies.

El pressupost base de licitació és de 700.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any prorrogable un més. El termini per presentar ofertes finalitza el 12 de maig.