La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, l’empresa que gestiona À Punt Mèdia, ha obert una convocatòria per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació no finalitzats. El termini per presentar projectes finalitza el 31 de març.

Com a requisits, les obres han de ser en versió original valenciana; s’han de trobar en situació de rebre participacions en prevenda com a estructura de finançament, i no han d’existir contractes previs que suposin conflicte amb la venda de determinats drets d’explotació, com el d’antena.

La contractació estarà condicionada a les negociacions tant econòmiques com de continguts entre les empreses productores adjudicatàries i la direcció d’À Punt.