Les empreses municipals Barcelona de Serveis Municipals (BSM), Parc d’Atraccions del Tibidabo (PATSA) i Cementiris de Barcelona (CBSA) han posat en marxa un procés de licitació conjunt d’un acord marc per a la contractació dels serveis de producció audiovisual i de so. S’homologaran un màxim de cinc proveïdors.

El pressupost base de licitació total és de 512.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 28 d’abril.