La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat ha obert les convocatòries de les línies de subvencions estructurals a publicacions impreses, ràdios, televisions de titularitat privada, en català o aranès, corresponents a l’any 2021, així com a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals. D’aquesta manera, només queden pendents els ajuts als mitjans digitals. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 14 de juliol.

Enguany, el Govern manté les mateixes dotacions que en les convocatòries de 2020. Així doncs, les subvencions per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper estan dotades 4.125.000 euros, dels quals 2.275.000 euros per a les publicacions diàries i 1.850.000 euros per a les no diàries. Per la seva part, la dotació de les subvencions a les emissores de ràdio és de 748.000 euros, i a les emissores de televisió de 646.000 euros.

Finalment, les subvencions a entitats privades sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació estan dotades amb 1.444.000 euros, també la mateixa quantia que el 2020 (en la convocatòria era d’1.404.000 euros, però després es va augmentar).