L’Institut Català de les Empreses ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per a la seva promoció i difusió, i per a la subtitulació en català de la programació. La dotació és de 990.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 23 de maig.

Aquesta línia d’ajuts compta amb dues modalitats: subvencions per a la preparació i celebració a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió (dotada amb 690.000 euros) i subvencions per a la subtitulació al català de la programació audiovisual dels festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya (300.000 euros).

Els certàmens subvencionables han de tenir lloc entre l’11 de desembre de 2020 i el 10 de desembre de 2022, i prèviament s’han d’haver celebrat un mínim de dues vegades (sense incloure-hi la de 2022). En cas d’un nou festival o mostra, el director ho ha d’haver estat d’un altre certamen durant dues edicions consecutives.

Queden exclosos d’aquestes subvencions els esdeveniments de caràcter musical o teatral que utilitzin el suport audiovisual; els festivals o mostres relacionats amb la formació o promoguts des de l’àmbit acadèmic; les mostres de cinema que tinguin com a objecte específic l’entreteniment a l’aire lliure; o els certàmens dedicats a obres audiovisuals relatives a publicitat, esdeveniments en directe, vídeos musicals, obres d’aficionats, tràilers i obres artístiques no narratives.