El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha obert la convocatòria d’un concurs públic per a l’adjudicació de sis llicències de ràdio en FM de titularitat privada. Són les corresponents a Manresa-Montserrat (88.1), Terrassa-Martines (89.4), Roses (94.4), Sort-Escobedo (94.5), Vall Boí (93.9) i Vielha eth Aro (103).

El termini per presentar ofertes finalitza el 25 de gener. El concurs ha d’estar resolt en un màxim de sis mesos. Les llicències s’atorgaran per un termini de 15 anys.

La mesa de valoració tindrà en compte com a criteris la proposta tecnològica (fins a 80 punts), la proposta econòmica (80 punts), la proposta de programació (220 punts) i la proposta estructural (80 punts).