El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha obert un procés de licitació per contractar una agència de mitjans que dugui a terme els serveis de disseny de l’estratègia i pla de mitjans, la planificació, la negociació de les tarifes i descomptes, la contractació dels espais publicitaris, i l’anàlisi i seguiment de les campanyes.

El pressupost base de licitació és de 540.901,93 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 16 de novembre.

La licitació consta de tres lots. Un per al mercat estatal i català (dotat amb 270.450,96 euros), un altre per al francès (216.360,77 euros), i l’últim per al mercat internacional (54.090,19 euros).