El Senat ha convocat la 13a edició dels Premis Lluís Carandell de periodisme parlamentari, que pot ser audiovisual, gràfic i escrit. Els guardons consten de dues categories, parlamentarisme i territorialitat, cadascuna dotada amb 4.000 euros.

Es poden proposar als premis professionals i mitjans que “hagin destacat en la informació, divulgació o defensa de les institucions parlamentàries i el Senat i el seu caràcter territorial”, ja sigui al llarg de la trajectòria o en algun treball concret. Els treballs poden haver-se publicat o difós en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat.

Les candidatures les han de formular associacions de periodistes, grups parlamentaris o entitats reconegudes per la seva tasca social i política en defensa de la democràcia i els drets humans. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig.