El Consorci del Patrimoni de Sitges, que opera públicament sota la marca Museus de Sitges, ha obert un nou procés de licitació per adjudicar el servei de comunicació per a la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de la població.

El pressupost base de licitació és de 70.950 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 24 de febrer.

Els Museus de Sitges ja havien obert un procediment al gener, però es va anul·lar al detectar-se un error en els plecs, i es va optar per convocar una nova licitació amb la rectificació.

L’objectiu és donar a conèixer, al públic en general i a l’acadèmic en particular, l’oferta d’activitats culturals dels Museus de Sitges per contribuir a augmentar l’aprofitament social dels equipaments, incrementant-ne l’ús presencial i virtual, i la repercussió de les activitats.

Els equipaments que gestiona el Consorci inclouen el conjunt format pel Museu del Cau Ferrat, el Museu de Maricel, el Museu Romàntic Can Llopis, el Palau de Maricel, i la Fundació Stämpfli, a més de Can Rocamora i Can Falç.

L’adjudicatària haurà de definir i implementar el Pla estratègic de comunicació i el Pla operatiu anual de comunicació; crear continguts per difondre les activitats mitjançant suports online i offline, i fer-ne seguiment.