La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha posat en marxa de nou el procés de licitació per a la contractació del subministrament dels equips i sistemes necessaris per a la renovació del canal 3/24, així com la seva instal·lació, configuració i posada en marxa, i la impartició de la formació necessària per garantir un correcte funcionament.

El pressupost base és de 2,3 milions d’euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 21 de febrer.

El plec de condicions estableix un calendari amb el lliurament d’equips abans del 30 de juny; la instal·lació, configuració, integració i posada en marxa abans del 30 de setembre; la formació completada abans del 30 de novembre, i la realització de proves fins al 31 de desembre de 2022.

Desistiment

La CCMA ja havia obert un procediment per a la concurrència pública d’ofertes pel mateix concepte al novembre, però un mes després va acordar el seu desistiment.

El motiu va ser que, un cop publicada la licitació, l’òrgan de contractació va considerar la petició de dotar d’un major pressupost (que era de 2,1 milions) per donar cabuda a dues ampliacions que es van afegir a darrera hora i que no estaven previstes en el valor estimat. A més, també es va aprofitar per corregir alguna imprecisió detectada respecte als equips sol·licitats.

La repetició de la licitació retardarà la posada en marxa dels nous equips, ja que en l’anterior la previsió era que el projecte s’hagués enllestit abans de l’11 de setembre de 2022.

Renovació dels equips del 3/24 per produir en HD

El procés de licitació s’ha obert per substituir els equips i els sistemes actuals del canal 3/24 per d’altres d’última generació, per tal de poder produir els continguts en alta definició basant-se en tecnologia de transport d’àudio i vídeo sobre xarxes IP.

La renovació implica que el nou plató, control i continuïtat s’ubiquin en un nou espai per no afectar el funcionament del 3/24, ja que mentre s’executin els treballs el canal continuarà emetent.

El 3/24 es va inaugurar el 2003, i des d’aleshores els equips encarregats de fer la producció i la continuïtat del canal han donat servei ininterrompudament. “Se n’ha substituït algun, per avaria irreparable o per obsolescència, però la majoria d’equips i sistemes són els mateixos des que va arrencar el canal”, argumenta la CCMA en l’informe justificatiu.

A banda de la necessitat de renovació dels equips després de 18 anys de funcionament, s’hi afegeix el fet que a partir de l’1 de gener de 2023 tots els canals de TDT s’hauran de produir en alta definició.