La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de doblatge en català de sèries de ficció i animació, documentals i pel·lícules.

El pressupost base de licitació és de 6 milions d’euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 9 de desembre.

El concurs estableix un màxim de 1.200 hores anuals de doblatge per a cinc estudis, als quals s’adjudicarà un percentatge d’hores.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (el 80% de la puntuació), la qualitat lingüística (10%) i la varietat de veus (10%).