La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar el servei de producció de peces promocionals i comercials.

El contracte contempla diversos tipus de produccions: disseny i creativitat per a publicitat en suports externs; molinets de continuïtat i comercials, i altres formats de continuïtat; espots promocionals de programes o canals i produccions audiovisuals comercials; i tràilers promocionals de petit format.

El pressupost de licitació total és de 400.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 17 de març.

La licitació consta de dos lots, un per a la producció promocional (dotat amb 250.000 euros) i l’altre per a la producció comercial (150.000 euros). Tots dos lots s’adjudicaran a un màxim de tres licitadores.