La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha modificat per segon cop el termini de presentació d’ofertes al procés de licitació per adjudicar el servei de traducció en llengua de signes catalana, que de moment queda fixat per al 30 de novembre.

Inicialment el termini finalitzava el 31 de juliol, però es va posposar fins al 30 d’octubre arran d’un recurs contra els plecs presentat per l’empresa Deltasignes. Com que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic no ha resolt el recurs, el termini s’ha tornat a ajornar.

El servei havia sortit a licitació de nou després que l’adjudicació del concurs convocat l’any passat fos anul·lada pel Tribunal. El contracte es va adjudicar a la Federació de Persones Sordes de Catalunya el juliol de 2019, que va obtenir la puntuació més alta, però l’altra empresa finalista, Deltasignes, va presentar un recurs. El passat febrer el Tribunal li va donar la raó anul·lant tot el procés de licitació, que es va haver de repetir.

El pressupost base de licitació del servei de traducció en llengua de signes catalana és de 105.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable fins a quatre anualitats). Així doncs, el valor estimat del contracte és de 525.000 euros.