La Diputació de Barcelona ha obert un procés de licitació per a la prestació d’assistència tècnica als municipis en matèria de comunicació local en situació d’excepcionalitat per la Covid-19 o d’informació de les mesures de reactivació econòmica, social i cultural que se’n derivin.

El servei es dirigeix als ajuntaments de poblacions de la demarcació de Barcelona d’entre 10.001 i 20.000 habitants amb escassa estructura organitzativa i pocs recursos en matèria de comunicació pública local.

Es tracta d’un servei tècnic especialitzat orientat a la realització d’un pla de comunicació específic adhoc en tres fases: diagnosi, pla d’acció i valoració.

El pressupost base de licitació és de 49.586,78 euros (sense IVA) per un contracte fins al 31 de desembre de 2022 (prorrogable un any). El termini per presentar ofertes finalitza el 22 d’abril.