El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar els serveis de creativitat i producció d’una campanya de publicitat institucional als mitjans de comunicació, per sensibilitzar la població del valor que tenen els espais naturals protegits de Catalunya.

El pressupost base de licitació és de 155.000 euros per un contracte de sis mesos. El termini per presentar ofertes finalitza el 9 de març.