L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’explotació dels espais publicitaris de la publicació municipal El Pont d’Esplugues. El pressupost base de licitació és de 48.196,82 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 29 d’octubre.