L’Agència Catalana de Notícies ha convocat un concurs públic per transformar en fixos 16 llocs de treball de redactor multimèdia actualment ocupats en règim d’interinitat. El termini per presentar candidatures finalitza el 24 de desembre.

El concurs respon a l’oferta pública d’ocupació aprovada pel consell d’administració d’Intracatalònia, propietària de l’ACN, corresponent a la taxa addicional de reposició per a l’estabilització de l’ocupació temporal. El sou és de 27.917,91 euros bruts anuals.

De les places que surten a concurs, sis són per a la seu de Barcelona: tres en la secció de política, dos en la de societat, i una en la d’economia. A més hi ha dues vacants a la delegació de Brussel·les i una a la de Madrid.

Finalment, també surten a concurs places de redactor multimèdia als territoris de Comarques de Girona, Alt Pirineu, Vallès i Camp de Tarragona, i en la modalitat de cròniques d’àudio a Comarques de Girona, Camp de Tarragona i Ponent.

Com a requisits es demana tenir Llicenciatura o Grau en Periodisme o Comunicació Audiovisual; experiència professional com a redactor multimèdia, amb capacitat d’edició de continguts en format àudio i vídeo; i experiència professional general en una agència de notícies o en un algun mitjà de comunicació.

El concurs consta de dues fases. En la primera s’analitzaran els currículums de les persones aspirants, amb un màxim de 60 punts. La segona fase correspon a l’entrevista personal i les proves d’avaluació de capacitat tècnica o competencial, i està valorada en fins a 40 punts.