L’Ajuntament de Badalona ha posat en marxa el procés de licitació per contractar una central de mitjans que s’encarregui de la gestió i la inserció de la publicitat institucional en diferents mitjans de comunicació.

El pressupost base de licitació és de 100.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 17 de setembre.

El servei inclou les insercions en mitjans de comunicació locals (premsa escrita i digital); generalistes (premsa escrita, digital i ràdio) i xarxes socials. També contempla la publicació d’anuncis oficials de caràcter obligatori.