L’Ajuntament de Collbató ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de comunicació institucional, per una banda, i el d’impressió i distribució de la revista municipal, per l’altra.

La comunicació institucional inclou els serveis de premsa; de redacció, maquetació, gestió publicitària i coordinació de la revista municipal; d’atenció als mitjans de comunicació, i gestió d’entorn digital i xarxes socials, amb un pressupost base de 55.537,04 euros (sense IVA).

L’altre lot inclou la maquetació, la gestió publicitària, impressió i distribució de la revista d’informació municipal de periodicitat trimestral, i la dotació és de 10.472,96 euros.

En ambdós casos el contracte és per dos anys (prorrogable un més) i el termini per presentar ofertes finalitza el 7 de gener.