L’Ajuntament de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de coordinació, creació i gestió de continguts i manteniment dels canals de comunicació digitals adreçats a la comunitat internacional de la ciutat. El pressupost base conjunt és de 56.100 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més).

La licitació consta de dos lots, amb un pressupost conjunt és de 56.100 euros (sense IVA) per un any de contracte (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de març.

El lot 1 és per a la coordinació, creació i gestió de continguts i manteniment de canals comunicació digitals (dotat amb 26.400 euros), i el lot 2 per a la producció fotografies i materials audiovisuals (29.700 euros).