El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra ha posat en marxa un procés de licitació per contractar una agència de mitjans. L’adjudicació inclou els serveis de gestió (negociació, contractació i seguiment) de campanyes publicitàries de l’Auditori en mitjans convencionals i no convencionals, així com d’accions de comunicació i màrqueting

El pressupost base de licitació és de 460.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 23 de juny.