L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar els serveis integrals de publicitat del portafolis de productes de Loteries de Catalunya.

La licitació consta de tres lots amb una dotació conjunta de 742.148,00 euros (sense IVA) per al 2021. El termini per presentar ofertes finalitza el 18 de gener.

El lot 1 és per als serveis de publicitat (estratègia, creativitat, producció, accions especials de publicitat i comunicació, i assessorament permanent) dels sorteigs de La Grossa, amb un pressupost base de licitació de 514.876 euros.

El segon lot és per als serveis de publicitat (creativitat i producció) de les campanyes de La 6/49, El Rasca Ràpid, El Trio i L’Express, i té una dotació de 61.983 euros.

El darrer lot és per als serveis de publicitat B2B i B2C (estratègia, creativitat, disseny, realització, producció, accions especials de publicitat i comunicació, i assessorament permanent) per introduir en el mercat un nou joc de loteria col·lectiva. El pressupost és de 165.289 euros.

Els contractes dels lots 2 i 3 es poden prorrogar un any.