El Departament de la Presidència ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació del servei de seguiment de mitjans de comunicació i xarxes socials per a la Direcció General de Comunicació del Govern.

El pressupost de licitació conjunt és de 95.760 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 3 de desembre.

L’adjudicació es divideix en dos lots. El primer és per al seguiment de mitjans impresos, digitals, televisions i ràdios (dotat amb 68.860 euros). I el segon per al seguiment i anàlisi qualitatiu de les xarxes Twitter, Instagram i Facebook (26.900 euros).

No hi ha limitació de lots a una mateixa empresa licitadora. L’adjudicació es realitzarà en funció de la millor oferta presentada per a cada lot.