La societat municipal El Vendrell Comunicació ha obert al convocatòria d’un procés de selecció per a la provisió del càrrec de gerent dels mitjans públics. El termini per presentar candidatures finalitza el 15 de maig. S’ofereix un contracte d’alta direcció amb una retribució bruta anual de 40.000 euros. L’extinció es vincula al cessament de l’òrgan de nomenament.

Com a requisit, les persones aspirants han de tenir títol universitari en Ciències de la Informació, Ciències de la Comunicació o Ciències Audiovisuals. Alternativament s’admetrà una llicenciatura, grau o diplomatura diferent si es complementa amb un màster o amb un postgrau en el terreny de la comunicació i el periodisme.

Es valorarà l’experiència en llocs de treball com a periodista, tenint en compte que hagi comportat la direcció d’equips, persones o projectes. També es valorarà l’experiència i la trajectòria en mitjans de comunicació públics i/o privats.

Les candidatures hauran de presentar un projecte de gestió amb l’anàlisi de la situació de Ràdio Televisió El Vendrell, i una proposta de millores a curt i mig termini.