L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert el procés de licitació per adjudicar l’elaboració integral de la revista municipal #Guíxols. El servei inclou la redacció, la correcció, la maquetació, la impressió i la distribució de la capçalera. La previsió és publicar 13 números anuals amb un tiratge de 13.000 exemplars.

El pressupost base de licitació és de 60.645,09 euros anuals (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 18 de maig.