L’Ajuntament de Sitges ha obert el procés de licitació per adjudicar la gestió, organització i desenvolupament de les dues properes edicions del festival Sitges Next d’innovació en comunicació i publicitat.

El pressupost base de licitació és 122.000 de euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dos anys més). El termini per presentar ofertes finalitza el 25 d’abril.

Per optar al contracte cal presentar un projecte que inclogui estil, línia conceptual i característiques del festival; una proposta de programació amb línies específiques i convidats, i una proposta d’activitats paral·leles, entre d’altres.

Nova orientació

De cara a les properes edicions, l’Ajuntament vol reformular el certamen. En aquest sentit, assenyala que en la sisena edició, celebrada el novembre passat, van veure la necessitat de reorientar el Sitges Next lligant-lo més a la realitat econòmica del territori i al desenvolupament específic del sector audiovisual, especialment en l’àmbit de les produccions publicitàries.

Més concretament, el nou Sitges Next ha d’incorporar en els seus objectius el foment de la comunicació audiovisual a partir de la innovació, donant especial rellevància a les competències emprenedores de les persones, especialment joves, oferint uns serveis que siguin socialment responsables, fomentant la sostenibilitat i les noves formes d’organització econòmica sostenibles, i incorporant de forma transversal la perspectiva de gènere.