El Consorci del Patrimoni de Sitges, que opera públicament sota la marca Museus de Sitges, ha obert el procés de licitació el servei de comunicació per a la difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de la població. El pressupost de licitació és de 70.950 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 8 d’octubre.

L’objectiu és donar a conèixer, al públic en general i a l’acadèmic en particular, l’oferta d’activitats culturals dels Museus de Sitges per contribuir a augmentar l’aprofitament social dels equipaments, incrementant-ne l’ús presencial i virtual, i la repercussió de les activitats.

Els equipaments que gestiona el Consorci inclouen el conjunt format pel Museu del Cau Ferrat, el Museu de Maricel i Can Rocamora; el Museu Romàntic Can Llopis; el Palau de Maricel; Can Falç, i la Fundació Stämpfli.

L’adjudicatària haurà de definir i implementar el Pla estratègic de comunicació i el Pla operatiu anual de comunicació; crear continguts per difondre les activitats mitjançant suports online i offline, i fer-ne seguiment.