La Xarxa Audiovisual Local ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de gestió per a la inserció de la publicitat de la XAL en mitjans impresos, digitals, ràdios, televisions i suports exteriors.

El pressupost base de licitació és de 213.900 euros (sense IVA) per un contracte de tres mesos. El termini per presentar ofertes finalitza el 5 de juny.

La contractació haurà de cobrir les diferents campanyes publicitàries que realitzi La Xarxa fins a esgotar la xifra màxima de la contractació, d’acord amb les condicions econòmiques ofertes per l’adjudicatària.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a únic criteri de valoració l’oferta econòmica, basada els descomptes aplicables sobre les tarifes i la comissió d’agència.