L’Ajuntament d’Amposta ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar la gestió de la publicitat als mitjans de comunicació municipals: Amposta Ràdio i Revista Amposta.

La licitació consta de dos lots, un per cada mitjà. El preu del contracte serà com a màxim el 30% de la quantitat facturada per l’Ajuntament en concepte de publicitat. El termini per presentar ofertes finalitza el 6 d’abril.