L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei d’inserció de publicitat institucional en mitjans de comunicació.

El pressupost base de licitació és de 26.000 euros anuals (sense IVA) per un contacte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 14 d’abril.

La licitació consta de dos lots. Un per a la contractació d’una central de mitjans que s’encarregui de la gestió i la inserció de la publicitat institucional de l’Ajuntament en mitjans de premsa impresa, web i ràdio (amb una dotació de 19.000 euros). I l’altre per a la contractació dels serveis de publicitat institucional i serveis informatius en mitjans televisius (7.000 euros).