Foto: Comunicació Esparreguera

Cristóbal Zamora (Barcelona, 1975) és periodista i cap de comunicació de l’Ajuntament d’Esparreguera, on també exerceix com a responsable de Ràdio Esparreguera. Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Barcelona, s’ha especialitzat en la comunicació corporativa digital. Va treballar a Olesa Ràdio, la Universitat Oberta de Catalunya, ACCIÓ, Roca Salvatella i la Fundació Barcelona Mobile World Capital. Fa gairebé sis anys va incorporar-se a l’Ajuntament d’Esparreguera per impulsar un nou pla de comunicació local. A Comunicació 21, Zamora reivindica la transformació digital dels mitjans de proximitat.

Quines eren les prioritats quan aterres a Esparreguera?
Refer i actualitzar la comunicació municipal, quan aleshores l’Ajuntament no comptava amb un departament de comunicació. Esparreguera és un poble amb tradició de ràdio, té molta presència a la vila, i prova d’això és que és la quarta emissora més antiga de Catalunya amb més de 40 anys d’existència. Aleshores el model de ràdio a Esparreguera era de format clàssic, pensada únicament en analògic i amb rutines molt fixes en la producció diària. Era una ràdio molt poc orientada a les noves plataformes de consum digital.

Aquest escenari va provocar que s’impulsés un pla de comunicació local que es va aprovar fa un any i mig. Quins són els eixos més rellevants d’aquest pla?
És un document elaborat a partir d’un diagnòstic en profunditat dels serveis de comunicació municipals: s’hi van incloure 600 enquestes ciutadanes i més de 100 qüestionaris fets a diferents grups d’opinió. En base a aquestes anàlisis, el document dibuixa cinc eixos de treball i defineix 50 accions orientades a vertebrar l’organització del propi servei, millorar la comunicació municipal, i crear nous espais i mitjans de comunicació. Aquest pla s’ha activat perquè vam detectar que els ciutadans tenien un gran desconeixement dels mitjans públics locals.

Què han fet fins ara?
Hem posat en marxa un nou web de l’Ajuntament, amb més capacitat informativa, molt més visual i fàcil de navegar; i hem desenvolupat nous formats de comunicació, més en temps real i mitjançant suports audiovisuals, com ara les emissions en streaming. Hem posat les bases perquè Ràdio Esparreguera sigui cada cop més digital, amb més informació i pòdcasts, i hem sistematitzat la producció informativa per tal de comunicar permanentment fent difusió multicanal.

Què queda pendent?
Una de les accions més ambicioses que contempla el pla és l’obertura d’un portal de notícies digital sobre l’actualitat municipal per complementar Ràdio Esparreguera. Davant l’estancament de les capçaleres que donen cobertura a la informació del municipi, creiem que hi ha un buit que pot cobrir aquest nou canal, de titularitat municipal. El projecte s’està gestant en aquests moments des del servei de comunicació i està previst que surti a la llum durant el primer trimestre del 2023.

“Ràdio Esparreguera ha de ser un mitjà capaç d’adaptar-se als nous hàbits de consum de la ciutadania i a les noves maneres de produir informació”

En l’àmbit organitzatiu, quins canvis ha generat el nou pla?
S’ha integrat el personal del servei de comunicació i el de Ràdio Esparreguera, un canvi organitzatiu que facilita la coordinació i el treball de l’actualitat municipal, mantenint sempre la separació entre la comunicació pública i la institucional. A banda del canvi organitzatiu, el més rellevant és el canvi en les rutines de producció de la plantilla, que genera una major capacitat a l’hora d’elaborar els continguts i, de retruc, facilita la distribució pels màxims canals possibles.

Aquesta setmana Ràdio Esparreguera ha iniciat una nova temporada. És l’aposta definitiva cap a la digitalització?
Així és, és una aposta que reforça el vessant digital per donar més visibilitat a les notícies i els pòdcasts des de les xarxes socials de l’emissora municipal a través de clips digitals i multimèdia, tant dels continguts de L’informatiu com de la resta de programes i seccions de producció pròpia. La principal novetat és l’ampliació horària (una hora més) del magazín del matí i el canvi de veu de L’informatiu.

L’aposta per la digitalització prevista en el pla de comunicació passa per prioritzar els canals digitals en detriment de la ràdio convencional?
Prioritzem la digitalització, però sense menystenir el potencial que té l’equip de la ràdio. Les ràdios municipals han d’aspirar a ser referents de credibilitat. I el repte és traslladar aquesta credibilitat als canals on majoritàriament consumeixen els usuaris; en aquest cas, les plataformes digitals i les xarxes socials. Ràdio Esparreguera ha de ser un mitjà capaç d’adaptar-se als nous hàbits de consum dels ciutadans i, al mateix temps, a les noves maneres de produir informació.