L’Associació de Periodistes de les Illes Balears ha reelegit Ángeles Durán com a presidenta amb un 100% dels vots i un 60% de participació. Durán, que presideix l’entitat des de 2016, encapçalava una candidatura única continuista amb periodistes que representen totes les branques de la professió. En l’assemblea general ordinària, celebrada telemàticament dimecres, també es va aprovar el balanç de gestió del darrer any i els comptes econòmics.

La nova junta directiva de l’APIB per als propers quatre anys la completen el vicepresident primer Albert Salas (comunicació corporativa), el vicepresident segon Manuel Aguilera (universitat), el secretari Álex Cortés (premsa), el tresorer Alberto Lliteras (educació secundària), i els vocals Marieta Roig (TV, Eivissa), Vanesa Orti (TV, Menorca), Antonio Sánchez Grao (comunicació corporativa), Guillermo Esteban (premsa), Cristina Sastre (digital), Victoria Pellicer (ràdio), Blanca Pou (agència), Bernat Company (TV) i Joana Solivellas (ràdio, part forana).