El digital dBalears ha estrenat un espai dedicat a la informació i l’anàlisi esportiva en general, i a l’actualitat de les Illes Balears en particular.

“Si bé és cert que hi ha, fins i tot, un excés d’informació esportiva, no és menys cert que falta una mirada centrada en les Illes Balears i, per tant, en llengua catalana, que aporti informació, però sobretot anàlisi i opinió de tot allò que succeeix en l’àmbit esportiu”, ressalta Tomeu Martí, director de dBalears.

“Era una assignatura pendent des de feia anys, i amb la idea que sempre ens ha guiat de fer possible allò que consideram necessari, obrim aquesta nova etapa que anirà creixent progressivament”, explica Martí.

Així doncs, EsportsdBalears és l’aposta de l’editora “per una informació, debat, opinió i anàlisi dels esports en clau illenca i en llengua catalana”.