La revista de creació literària i artística Morlanda s’ha presentat amb la publicació al web d’un número zero. Es tracta d’un “petit tast” del que serà la revista en paper, que tindrà una periodicitat semestral, i que es preveu el llançament per a la tardor. La nova capçalera es projecta des de Manacor cap a tots els territoris de parla catalana. 

Impulsada per Antoni Bauçà, Margalida Galmés, Miquel Noguerol i Joan Truyols, Morlanda, la voluntat és donar sortida a la creació en català i ser un mitjà a partir del qual es difongui el relat, la poesia, la glosa, la il·lustració o el còmic; és a dir, les diferents modalitats literàries i artístiques que es puguin plasmar en paper. 

“El nostre objectiu és impulsar la cultura dels territoris de parla catalana per teixir vincles i fer xarxa, i també donar a conèixer artistes joves i redescobrir veus potser no tan noves”, assenyalen. 

A més d’una mostra de com serà Morlanda, amb el número zero també es busca aconseguir subscriptors per poder fer front als costos que suposa dur a terme un projecte d’aquestes característiques.