linialescorts
barcelona Facebook Líniaxarxa icono twitter icono rss
Comunicació21
Cultura21
linia 20 edicions de proximitat

GRUP COMUNICACIÓ 21

Línia: la primera xarxa de periòdics de proximitat del país
Línia: la primera red de periódicos de proximidad del país

Grup Comunicació 21 distribueix 394.056 exemplars per tota l'àrea metropolitana de Barcelona a través de la xarxa Línia, que cobreix nínxols de mercats locals, ofereix publicacions de qualitat i obté nous targets de lectors complementaris als de la premsa generalista, ja que molts d'ells no consumeixen cap periòdic de pagament.

Les 21 capçaleres de la xarxa de periòdics gratuïts hiperlocals Línia imprimeixen 170.270 exemplars a través de les seves 14 edicions mensuals, 113.534 exemplars amb els seus 4 quinzenals i 108.252 amb les seves capçaleres setmanals.

Línia és l'únic mitjà de comunicació local que cobreix els deu districtes de la ciutat de Barcelona amb 10 edicions diferents, la qual cosa permet potenciar i segmentar el missatge en tots els barris de la capital catalana.

A més, distribueix edicions amb continguts específics i diferenciats al Barcelonès Nord, L'Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat, l'entorn d'Esplugues i de Martorell (Baix Llobregat Nord) i al Baix Maresme. També disposa d'edicions específiques per a Sabadell i Cerdanyola. Finalment, cobreix tota la comarca del Vallès Oriental (entorns de Granollers i Mollet).

Els 395.408 exemplars mensuals acumulats (auditats per OJD/PGD) es distribueixen a través del teixit comercial dels municipis, gràcies a acords de col•laboració i suport amb més de 50 eixos comercials que agrupen més de 13.000 petits comerços. També es distribueixen a tota la xarxa d'equipaments públics municipals (com centres cívics i biblioteques, entre altres).

El grup edita trimestralment una edició específica en quatre idiomes per als turistes que visiten Barcelona.

La xarxa Línia disposa d'un web comú amb 23 capçaleres digitals temàtiques i de proximitat. El grup edita els portals Comunicació21.cat i Cultura21.cat, així com la revista semestral en paper Comunicació 21.

Grup Comunicació 21 distribuye 394.056 ejemplares por toda el área metropolitana de Barcelona a través de la red Línia, que cubre nichos de mercados locales, ofrece publicaciones de calidad y obtiene nuevos targets de lectores complementarios a los de la prensa generalista, puesto que muchos de ellos no consumen ningún periódico de pago.

Las 21 cabeceras de la red catalana de periódicos gratuitos hiperlocales Línia imprimen 170.270 ejemplares a través de sus 14 ediciones mensuales, 113.534 ejemplares con sus cuatro ediciones quincenales y 108.252 con sus cabeceras semanales.

Línia es el único medio de comunicación local que cubre los diez distritos de la ciudad de Barcelona con 10 ediciones diferentes, lo cual permite potenciar y segmentar el mensaje en todos los barrios.

Además, distribuye ediciones con contenidos específicos y diferenciados en el Barcelonès Norte, L’Hospitalet, Cornellà, Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat, el entorno de Esplugues y de Martorell (Baix Llobregat Norte) y en el Baix Maresme. También dispone de ediciones específicas para Sabadell y Cerdanyola. Finalmente, cubre toda la comarca del Vallès Oriental (entornos de Granollers y Mollet).

Los 395.408 ejemplares mensuales acumulados (auditados por OJD/PGD) se distribuyen a través del tejido comercial de los municipios, gracias a acuerdos de colaboración y apoyo con más de 50 ejes comerciales que agrupan más de 13.000 pequeños comercios. También se distribuyen en toda la red de equipamientos públicos municipales (como centros cívicos y bibliotecas, entre otras).

El grupo edita trimestralmente una edición específica en cuatro idiomas para los turistas que visitan Barcelona.

La red Línia dispone de una web común con 23 cabeceras digitales temáticas y de proximidad. El grupo edita los portales Comunicació21.cat y Cultura21.cat, así como la revista semestral en papel Comunicación 21.

 

21 capçaleres, 394.056 exemplars certificats

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge