La crisi no entén de capçaleres històriques. Aquest 19 de desembre tanca el Liverpool Daily Post, fundat el 1855 i adquirit pel grup Trinity Mirror el 1999. Les raons de la seva desaparició (tant l’edició impresa com la digital) és la caiguda dels ingressos publicitaris i de les vendes, i les dificultats de mantenir dues capçaleres en el mateix territori.

Ara l’objectiu de Trinity Mirror és potenciar la seva publicació “germana”, el Liverpool Echo, que acollirà alguns dels continguts empresarials del Post. El grup assegura que no s’acomiadarà cap periodista.

Al gener del 2012, el Liverpool Post es va reformular i va passar d’una periodicitat diària a setmanal, però els canvis no han pogut impedir el seu tancament.