Als Estats Units, durant l’últim any, els mitjans digitals han creat 400 llocs de treball al mes, mentre que els periòdics en paper n’han perdut 1.400, segons indica una anàlisi d’Ad Age Data Center recollida per El País.

L’estudi també indica que, en els mitjans de comunicació estatunidencs, només els diaris impresos utilitzen més personal que els digitals. En concret, una de cada sis persones que treballa en la indústria de la comunicació ho fa en mitjans digitals, amb un creixement del 54% des de l’inici de la crisi al desembre del 2007, mentre el sector en global ha caigut un 18%.

A l’inici de la recessió, els mitjans digitals ocupaven a 76.800 treballadors, el 6% de la indústria de la comunicació als EUA; dos anys després superaven el nombre de treballadors del sector de la televisió per cable; el 2010, els de la ràdio; el novembre del 2011, els de les revistes, i el juliol del 2012 van superar el nombre de treballadors de les cadenes de televisió.

Segons l’Ad Age Data Center, de seguir l’actual progressió, els mitjans a internet seran el primer sector en nombre de treballadors l’any 2016.