El diari belga Le Soir va posar en marxa aquest dimarts una edició digital vespertina de pagament que es publicarà tots els dies a les 17 h. Amb aquesta nova edició es vol complementar tant el diari imprès com el web, que seguirà essent gratuït.

El director de Le Soir, Didier Hamann, defensa el llançament pel canvi d’hàbits dels lectors, molts dels quals a la tarda sovint busquen una lectura més pausada de les notícies. Sobre el fet que sigui de pagament, ho justifica pel canvi de model de negoci i perquè s’ha d’anar acostumant als lectors a pagar pels continguts.

L’edició digital vespertina no és una còpia del diari en paper ni una variació del web, segons destaca Hamann, sinó un producte nou, amb un disseny i una estructura diferent, adaptable a tot tipus de dispositius mòbils, amb la informació es troba jerarquitzada segons criteris de “pertinença, valor i aprofundiment”.