Mondadori ha publicat el primer número d’Il mio Papa, el primer setmanari dedicat únicament a la figura del pontífex. La revista es publicarà cada dimecres i arrenca amb un tiratge de 3 milions d’exemplars per al primer mes, i un preu de llançament 50 cèntims.

“La idea d’una revista dissenyada per informar i compartir les paraules i accions del papa Francesc sorgeix d’observar com la seva elecció ha estimulat un renovat interès en els temes ètics, religiosos i morals”, apunta l’editor, Aldo Vitali.

Il mio Papa informarà sobre l’activitat setmanal del cap de l’Església catòlica  (reunions, declaracions, compromisos i audiències) , prestant especial atenció al “missatge de canvi que caracteritzen el pontificat del papa Francesc”, segons destaca Mondadori. La publicació també inclourà articles sobre les persones i els fets que inspiren el pontífex.

La nova capçalera també inclourà cada setmana un doble pòster del papa amb la “frase de la setmana”, així com un fascicle col·leccionable amb la història il·lustrada del cap del Vaticà.

Properament la revista també disposarà de pàgina web i perfils a Facebook i Twitter.