El Ministeri d’Afers Exteriors i RTVE han acordat un protocol general d’actuació per a la difusió i el foment internacional de la imatge i l’activitat d’Espanya. Aquest PGA sorgeix de la voluntat d’ambdues parts d’establir un marc de col·laboració per articular “una actuació coordinada que condueixi a la millora dels interessos d’Espanya en els àmbits nacional i internacional”, assenyalen en un comunicat conjunt.

Amb aquest objectiu, el protocol cristal·litza la voluntat de col·laborar en la difusió de les activitats del Ministeri d’Afers Exteriors considerades d’especial interès; estudiar la possibilitat de produir programes de contingut internacional; cedir al Ministeri el fons documental de RTVE per a projeccions de caràcter institucional o divulgatiu, i impulsar les activitats dirigides a fomentar les relacions internacional d’Espanya.

El ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, i l’administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, van signar dilluns el protocol general d’actuació, que té una vigència de quatre anys (prorrogable un màxim de quatre anualitats).