La reducció de quioscos de premsa en els darrers anys és una evidència. L’any 2010, en el conjunt de Catalunya, Illes Balears i País Valencià hi havia 6.665 punts de venda de publicacions periòdiques, i el 2018 ja s’havien reduït a 5.034, un descens del 24,47%. En el global de l’Estat, la davallada en el mateix període és del 22,19% (de 26.210 punts de venda a 20.394), segons un informe de l’Associació Nacional de Distribuïdors de Publicacions.

La mitjana conjunta dels tres territoris de parla catalana està condicionada pel volum i l’alt percentatge de desaparició de quioscos a Catalunya, vuit punts per sobre de la mitjana estatal, quan a les Balears està dotze punts per sota.

En concret, a Catalunya la reducció de punts de venda de premsa és del 30,44% (passa dels 3.469 de 2010 a 2.413 el 2018); a les Illes Balears del 10,74% (de 950 a 848), i al País Valencià del 21,06% (de 2.246 a 1.773).