Una enquesta del Clúster Audiovisual de Catalunya entre les empreses i institucions associades constata l’alt impacte que ha tingut i tindrà la crisi del coronavirus en el sector.

El document indica que el 72,3% de la indústria catalana ha patit una reducció parcial o puntual de la seva activitat, i el 25,5% declara el tancament total. Únicament queden al marge de l’afectació les empreses que treballen amb materials acabats com les operadores d’streaming o les xarxes de telecomunicacions.

Pel que fa a l’impacte econòmic de la pandèmia, el 19,2% dels enquestats estima que la disminució de l’activitat o la facturació serà superior al 75%; el 31,9% calcula que l’afectació serà d’entre el 50 i el 75%; el 23,4% creu que estarà entre el 25 i el 50%, i un altre 23,4% preveu una caiguda menor al 25%.

En aquest context, el 72,3% de les empreses i institucions assenyala que tindrà problemes de tresoreria i liquiditat a causa de la disminució del negoci en el sector audiovisual. De fet, el 36,2% preveu sol·licitar els ajuts extraordinaris anunciats per l’Institut Català de Finances, i el 38,3% els de l’Institut de Crèdit Oficial.

Per altra banda, un 27% dels enquestats indica que ha hagut d’aplicar un expedient de regulació temporal d’ocupació per fer front a la reducció o aturada de l’activitat, mentre que un 25,5% ha fet ajustos de plantilla mitjançant altres fórmules. A més, un 53,2% dels associats al Clúster assenyala que continuarà aplicant mesures laborals després de l’estat d’alarma.

Sobre la recuperació, el 27,7% de la indústria calcula que necessitarà més de sis mesos per tornar a l’activitat normal un cop s’aixequi l’estat d’alarma; el 44,7% creu que el període serà d’entre tres i sis mesos, i un 25,5% estima que caldrà menys tres mesos.

L’audiovisual, un sector “clau” per a la recuperació

El Clúster Audiovisual de Catalunya ha demanat a les administracions públiques mesures “imminents, universals i àgils d’implementar” que ajudin a pal·liar la situació que pateixen i patiran totes les empreses del sector amb motiu de la pandèmia global del coronavirus. L’impacte de la crisi afecta a pràcticament tota la cadena de valor: producció, postproducció, publicitat, comunicació, distribució, canals tradicionals, serveis i tecnologia.

“Estem preocupats per les greus afectacions que estem patint les empreses del sector audiovisual i que preveiem que s’allargaran en el temps. Si no actuem amb agilitat les conseqüències poden ser devastadores per a un sector estratègic per Catalunya”, adverteix Miquel Rutllant, president del Clúster Audiovisual.

Rutllant demana a les administracions que segueixin donant suport a l’audiovisual català com fins ara, ja que aquest “serà clau” en el procés per deixar enrere la crisi del coronavirus: “Les empreses i marques tindran la necessitat d’arribar a les seves audiències, i en aquest context, els continguts seran clau per a la seva recuperació, i per tant, el sector audiovisual serà més estratègic que mai”.

Les demandes del Clúster

El Clúster Audiovisual de Catalunya ha recordat a les administracions públiques “la urgència de prendre mesures de suport econòmic” per garantir el futur del sector. Tot i valorar positivament algunes de les mesures proposades fins ara, l’agrupació demana millorar les condicions d’aplicació de les ajudes, que considera “excessivament restrictives”, ja que inclouen “traves burocràtiques difícils d’assumir per part de les empreses”.

En relació a la tipologia d’ajuts, el Clúster demana la creació de subvencions, noves línies d’avals i préstecs creats específicament per al sector audiovisual; l’ajornament i/o condonació d’impostos de qualsevol administració; l’ajornament i/o condonació de quotes de la seguretat social tant per als autònoms com per a les empreses, i el pagament per part de les administracions públiques de totes les factures emeses pels seus proveïdors.

“La interconnexió del sector audiovisual català requereix la universalització d’ajudes per tal de no deixar cap empresa ni professional exclòs”, assenyala el Clúster de l’Audiovisual. “Les petites empreses i treballadors autònoms, claus en el teixit industrial audiovisual català, no veuen resoltes les seves necessitats en l’aplicació de les actuals mesures proposades per l’Estat espanyol o la Generalitat”, afegeix.