El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha autoritzat la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació de TDT local a la demarcació de Sabadell adjudicada al Diari de Girona a favor del Grup Taelus Comunicació (Canal Taronja).

Es tracta del canal on se sintonitzava Teletaxi TV, que va deixar d’emetre el 2015 arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava la concessió de la llicència, la qual finalment es va adjudicar al Diari de Girona.

Al juliol, el CAC va resoldre que es complien tots els requisits per poder fer la transmissió de la llicència a Taelus, que se subroga les obligacions i els compromisos assumits en el seu moment pel Diari de Girona.

El passat juny, Diari de Girona i Taelus van sol·licitar al CAC la transmissió de la llicència, i un mes després l’ens regulador la va autoritzar un cop va comprovar que es complien tots els requisits.