El Govern de les Illes Balears ha explicitat que la distribució de premsa impresa i la seva disposició per als clients d’establiments com ara bars, restaurants o sales d’espera “no està expressament prohibida per cap norma en concret del procés de desescalada”. També subratlla que la lectura de mitjans impresos no és una pràctica que el Ministeri de Sanitat hagi prohibit o recomanat que s’eviti pel perill de contagi del coronavirus.

Aquest posicionament es produeix després de les crítiques rebudes perquè alguns protocols del GOIB dirigits a establiments públics comminessin a “evitar” la presència de premsa impresa i revistes entre altres elements i objectes que “puguin ser font de contagi”.

Ara, l’Executiu balear recorda “en els darrers mesos s’ha anat determinant que el contagi per contacte amb material té poc risc si s’estableixen les mesures de protecció pertinents”.

Així doncs, lluny de prohibir la presència de premsa escrita en establiments, el GOIB entén que és “molt més eficaç” complir les mesures de prevenció per evitar la transmissió de la Covid-19. És a dir, per als clients, tenir cura de netejar-se les mans abans i després, i evitar la manipulació de boca, nas i ulls durant la lectura.

I per als responsables de l’establiment, disposar la premsa escrita en un lloc concret, amb solució hidroalcohòlica a disposició dels clients i cartells informatius sobre la necessitat de rentar-se les mans abans i després de llegir la premsa.