El Consell Executiu ha modificat el Decret 223/2013 que regula els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits i simplificar la seva regulació.

En concret, es crea una vicepresidència del jurat i s’estableix que l’ocupi la persona titular de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, que fins ara s’encarregava de la secretaria del jurat. Per la seva part, aquesta última passa a estar ocupada per una persona funcionària de la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

La presidència del jurat correspon a la titular del departament amb competència en comunicació i mitjans, però la composició que hi havia fins ara complicava la seva suplència quan era necessari, ja que no la podia assumir la persona titular de la Secretaria de Comunicació, que ja tenia atribuïda la funció de secretaria del jurat, segons argumenta l’Executiu.

El nou decret que regula els Premis Nacionals de Comunicació també afegeix dos nous articles, un amb les normes de funcionament del jurat i un altre amb les normes sobre el procediment d’atorgament i lliurament dels guardons. En ambdós casos fins ara estaven regulades a l’Ordre PRE/27/2014, de manera que amb la seva incorporació al decret s’inclou tota la regulació dels premis en una única disposició.