L’Informe anual de la professió periodística de 2019 indica que el nombre de periodistes aturats en el conjunt de l’Estat ha augmentat un 2,6% (dels 6.828 de 2018 a 7.003), segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. Un increment que arriba després de cinc anys consecutius en què s’havia anat reduint l’atur dins la professió.

En els territoris catalanoparlants, a Catalunya l’atur en el sector creix un 6,7% (de 792 a 845 periodistes); al País Valencià ho fa un 10,7% (de 562 a 622), mentre que a les Illes Balears les persones aturades (81) es mantenen d’un any a l’altre.

Amb tot, cal tenir en compte que les dades de periodistes a l’atur corresponen a les persones que sol·liciten aquesta professió com a primera opció de treball al Servei Públic d’Ocupació.

Més aturades que aturats

L’estudi de l’Associació de la Premsa de Madrid també indica que les dones periodistes registrades a l’atur continuen superant els homes, tot i una petita reducció de les diferències. En el conjunt de l’Estat espanyol, les aturades són 4.409 (un increment del 2% respecte del 2018) i els aturats 2.594 (+3,6%).

Per la seva part, a Catalunya hi ha 484 dones periodistes aturades (+5,2%) i 361 homes (+8,7%); al País Valencià són 384 dones (+5,8%) i 238 homes (+19,6%), i a les Illes Balears 50 dones (–10,7%) i 31 homes (+24%).

Les dones periodistes aturades a l’Estat representen el 62,96% del total, tan sols 35 dècimes menys que el 2018. A Catalunya les dones són el 57,28% (–0,8); al País Valencià equivalen al 61,74% (–2,85), i a les Illes Balears el 61,73% (–7,41).