El Parlament va aprovar divendres, en el darrer ple de la legislatura, el nou mandat marc del sistema públic audiovisual català. La resolució va rebre 77 vots a favor (Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú Podem i CUP) i 58 en contra (Ciutadans, PSC i PP).

Es tracta del segon mandat marc del sistema públic audiovisual: el primer, aprovat el febrer de 2010, tenia una vigència de sis anys, prorrogables dos més (com el nou). Per tant, portava més de dos anys caducat.

El nou text actualitza els objectius generals i les línies bàsiques que han d’inspirar el sistema públic audiovisual, i que després s’han de desplegar en els contractes programa corresponents entre els prestadors i l’Administració.

El mandat marc assenyala que el sistema públic audiovisual és “bàsic” perquè la ciutadania sigui crítica i estigui informada, així com un “instrument fonamental” en la lluita contra la desinformació i la proliferació de notícies falses a les xarxes socials. Per això, emplaça els mitjans públics a oferir una informació “àmplia, veraç, contrastada, imparcial, rigorosa, territorialment equilibrada i precisa”, que sigui alhora plural i exemplar amb la igualtat d’oportunitats, tot garantint la independència dels seus periodistes.

El text emplaça el servei públic audiovisual a ser a totes les plataformes de distribució; a ser capdavanter en la innovació de noves formes de continguts per arribar a nous públics; a facilitar la relació i la comprensió mútua amb les persones nouvingudes, i a garantir una adequada protecció dels menors. També reclama l’impuls dels instruments tecnològics que permetin l’accés de les persones amb discapacitat als seus continguts.

El mandat marc estableix el català com a llengua pròpia dels mitjans públics de Catalunya, que “l’han d’utilitzar normalment i esdevenir vehicles vertebradors de l’espai català de comunicación”. A més, han de promoure l’ús de l’aranès.

El text també especifica que els mitjans han de reservar espais als continguts culturals de qualitat; divulgar coneixement sobre els principals esdeveniments polítics, socials, econòmics, científics i esportius de la societat catalana i de la seva història; promoure el reforç de la identitat nacional com “un procés integrador en evolució constant i obert a la diversitat”, i reflectir la diversitat local i comarcal del país.

Així mateix, el nou mandat marc insta el sistema audiovisual a buscar la col·laboració público-privada; a col·laborar amb altres plataformes audiovisuals, i a fer de la transparència, la publicitat i la concurrència els principis indispensables a l’hora de contractar serveis.

Pel que fa al finançament, determina que pot ser mixt, i que els mitjans públics podran explorar vies per obtenir recursos “d’acord amb les noves formes de consum audiovisual”, més enllà de la venda d’espais publicitaris i de serveis.

Finalment, el nou mandat marc insta el Govern a elaborar la proposta de contracte programa “en el termini més breu possible”. En el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s’especifica que la proposta ha d’observar els convenis col·lectius de les empreses de l’ens.